ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστοσελίδα www.anabiosi.gr αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΒΙΩΣΗ Α.Ε.», που εδρεύει στους Σιταγρούς Δήμου Προσοτσάνης Ν. Δράμας (στο εξής: «ΑΝΑΒΙΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΔΡΑΜΑ» με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες – χρήστες της ιστοσελίδας.

 

Ο επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας και όλων των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου (www.anabiosi.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσεως και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση κάθε υπηρεσίας μας και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας του, οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Σε κάθε περίπτωση περιήγησης – χρήσης της ιστοσελίδας τεκμαίρεται κατ’ αμάχητο τεκμήριο ότι ο επισκέπτης – χρήστης τους έχει διαβάσει και κατανοήσει, και κατ’ επέκταση, τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, παραχωρώντας τη ρητή συγκατάθεση και έγκρισή του σε αυτούς.

 

Οι παρακάτω όροι χρήσεως ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και γενικότερα για οτιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου. Η www.anabiosi.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να τροποποιεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προηγούμενης διαδικασίας.

 

Για τυχόν απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε ηλεκτρονικά μαζί μας στο e-mail: info@anabiosi.gr ή στη σελίδα μας στο Facebook ή τηλεφωνικά στο σταθερό τηλέφωνο γενικών πληροφοριών +30 2521 095001.

 

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της www.anabiosi.gr προϋποθέτει ότι αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα τους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της.

 

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της «ΑΝΑΒΙΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΔΡΑΜΑ», διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, που προστατεύει από κάθε προσβολή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα εμπορικά σήματα και τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αναμετάδοση οποιουδήποτε λογότυπου, εμπορικού σήματος, ήχου ή εικόνας της ιστοσελίδας καθώς και των κειμένων που περιλαμβάνονται. Παράλληλα απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση και αποκωδικοποίηση του Κώδικα επί του οποίου λειτουργεί η παρούσα ιστοσελίδα.

 

Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα (κείμενα, εικόνες και ήχοι) αποτελεί αποκλειστική πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της προς αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας, άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αποθετικής, παρούσας ή μέλλουσας.

 

Δήλωση αποποίησης

Έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι δυνατές προσπάθειες για έγκυρη και πλήρως ενημερωμένη πληροφόρηση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Παρ’ όλα αυτά ο διαδικτυακός τόπος www.anabiosi.gr δεν υιοθετεί τις απόψεις τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που ενδεχομένως τις δημοσιεύουν στην παρούσα ιστοσελίδα ή σε συνδεδεμένες με αυτήν, μη φέρουσα καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ενδεχομένως προκληθεί από τη χρήση τους με οποιοδήποτε τρόπο.

 

Η πρόσβαση, η περιήγηση και η χρησιμοποίηση είναι αποκλειστικά ευθύνη του χρήστη. Σε καμιά περίπτωση η ιστοσελίδα www.anabiosi.gr δεν ευθύνεται για ειδική, άμεση, έμμεση ή πιθανή βλάβη ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, προερχόμενη από απώλεια των αρχείων χρήσης ή δεδομένων, αμέλεια ή άλλη υπαίτια πράξη, που πιθανώς να εμφανιστεί από ή σε σχέση με τη χρήση ή εκτέλεση της πληροφορίας, η οποία διατίθεται από αυτή την ιστοσελίδα.

 

Τα κείμενα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η ιστοσελίδα www.anabiosi.gr μπορεί να προβεί σε βελτίωση ή/και σε τροποποιήσεις στις πληροφορίες και στις υπηρεσίες που περιγράφονται στη παρούσα, οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της.

 

Κείμενα – Επιστημονικά άρθρα & Πληροφορίες – συμβουλές γενικού και/ή εξειδικευμένου χαρακτήρα

Τα θιγόμενα ιατρικά θέματα προσεγγίζονται με υπευθυνότητα και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η πληροφόρηση που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας μας να είναι πλήρης και αξιόπιστη.

 

O επισκέπτης – χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα www.anabiosi.gr  δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιηθούν για διάγνωση ή θεραπεία ενός προβλήματος υγείας ή ασθένειας χωρίς τη συμβουλή εξειδικευμένου γιατρού.

 

Τα κείμενα ή/και άρθρα που αφορούν σε ιατρικές και θεραπευτικές μεθόδους δεν έχουν ως στόχο να αποτελέσουν ή να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική λύση, αντί της επαγγελματικής ιατρικής συμβουλής, διάγνωσης και θεραπείας από τους επαγγελματίες υγείας. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την κλινική εξέταση και ιατρική γνωμάτευση. Για το λόγο αυτό και προς επίλυση των θεμάτων υγείας που τυχόν αντιμετωπίζετε, να απευθύνεστε, σε κάθε περίπτωση, στους ειδικούς και αρμόδιους επαγγελματίες υγείας.

 

Η «ΑΝΑΒΙΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΔΡΑΜΑ», δεν υιοθετεί επιστημονικές ή άλλου τύπου απόψεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα που δημοσιεύονται στην παρούσα ιστοσελίδα οι οποίες αποτελούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές ή επιστημονικές θέσεις του εκάστοτε υπογράφοντος.

 

 

Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται ρητά ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αποκλειστική αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει με την www.anabiosi.gr  την έχουν τα Δικαστήρια Δράμας.

 

Διευκρινίζεται πως σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η «ΑΝΑΒΙΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΔΡΑΜΑ» (www.anabiosi.gr) συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις των άρθρων του Κανονισμού Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/697) και τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο επισκέπτης – χρήστης στην ιστοσελίδα www.anabiosi.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε εκτέλεση των υπηρεσιών που επιλέγει ο χρήστης της ιστοσελίδας (όπως η συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας μαζί μας). Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες διωκτικές και δικαστικές αρχές, εφόσον το ζητήσουν, πάντα, όμως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Περαιτέρω κάθε χρήστης παρέχει με το παρόν την ρητή συγκατάθεσή του ότι τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών επί ιατρικών θεμάτων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω συγκατάθεση δύναται να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με μήνυμα που θα αποστείλει ο χρήστης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@anabiosi.gr ή με οποιοδήποτε έγγραφο κοινοποιούμενο προς την εταιρεία και θα ζητά την εξαίρεσή του από την ανωτέρω επεξεργασία. Η ανάκληση ισχύει από τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος και για το μέλλον.

Cookies

Η «ΑΝΑΒΙΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΔΡΑΜΑ» (www.anabiosi.gr) για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία της Ιστοσελίδας της μερικές φορές μπορεί να τοποθετεί μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή των επισκεπτών – χρηστών, τα λεγόμενα «cookies».

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Με τα cookies, ο δικτυακός τόπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως γλώσσα) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να καταχωρείτε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο ή φυλλομετράτε τις σελίδες του. Μεταξύ άλλων τα cookies μας βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο μας και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org.

Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε, cookies λειτουργικότητας και στατιστικών χρήσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που δίνει ο χρήστης της ιστοσελίδας

Ο κάθε επισκέπτης – χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και το ονοματεπώνυμο του επισκέπτη – χρήστη της www.anabiosi.gr μόνο όταν ο ίδιος προχωρήσει σε συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας μαζί μας.

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη είναι απόρρητες και χρησιμοποιούνται προκειμένου οι επισκέπτες – χρήστες της www.anabiosi.gr να έχουν άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με το Κέντρο μας. Η «ΑΝΑΒΙΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΔΡΑΜΑ» δεν αποκαλύπτει, μεταβιβάζει, παραχωρεί ή ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα πελατών της, εκτός εάν συγκατατεθεί ο ίδιος ο πελάτης ή αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση.

Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

H «ΑΝΑΒΙΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΔΡΑΜΑ» μπορεί να αποκαλύψει τα ως άνω προσωπικά δεδομένα που δίνει ο χρήστης της ιστοσελίδας www.anabiosi.gr  στο προσωπικό της, ή διαδόχους της επιχείρησής της και συμβαλλόμενους, οι οποίοι δυνάμει συμφωνίας επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό και επ’ ονόματι της «ΑΝΑΒΙΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΔΡΑΜΑ», για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα ισχύουσα πολιτική απορρήτου ή για συμμόρφωση προς νόμιμες υποχρεώσεις της ή για άλλους σκοπούς στους οποίους οι χρήστες συναινούν ρητώς.

Επιπλέον, η «ΑΝΑΒΙΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΔΡΑΜΑ» έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία που οι χρήστες παρέχουν σε τρίτα μέρη, πλην των αναφερομένων ανωτέρω, αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων ή διοικητικών αρχών,

(β) προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών του, των τοποθεσιών της στο διαδίκτυο ή του κοινού.

Εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, η «ΑΝΑΒΙΩΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΔΡΑΜΑ» δε θα προβεί άλλως στην κοινοποίηση, πώληση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης χωρίς την ενημέρωση και συγκατάθεση αυτού.

Τηλεφωνικό Κέντρο +30 2521 095001.

 

 

elGreek
Call Now Button